Спецсемінари, консиліуми

   

Тематика засідань спецсемінару із корекційної педагогіки на 2022-2023н.р.

      Учитель – людина, яка може робити тяжкі речі легкими.”
Р. Емерсон

     Саме ці слова стали епіграфом на семінарі з корекційної педагогіки, що відбувся 16 січня 2023 в нашому закладі. На ньому розглядалися проблеми дислексії та дисграфії. Педагоги обговорили дослідження вчених з питань дислексії. Щоб краще зрозуміти проблему дислексиків, переглянули виступи людей, які мають такі особливості розвитку.  Педагоги щедро ділилися власним досвідом роботи з дислексиками. Обговорили проблеми наших вихованців, що мають прояви цієї недуги, особливості підходу до освітньої діяльності цих дітей.   Розглянули  вправи  для корекції різних видів дислексій та дисграфій.

27 жовтня 2022року відбувся   семінар з корекційної педагогіки на тему: «Сучасні та ефективні методики навчання особливих дітей».

   Існує велика кількість методик, що дають змогу ефективно навчати та розвивати дітей з особливими потребами. Але цей процес значно важчий і триваліший, ніж засвоєння аналогічних умінь і знань звичайною дитиною. Тому важливо знати різні методики та пробувати їх у корекційній роботі з особливими дітьми. Адже, що підходить одній дитині, не завжди підходить іншій.

 Педагоги обговорили методику раннього розвитку  Глена Домана. Доман є одним із авторів теорії, в якій встановлений прямий зв’язок між фізичним розвитком та інтелектуальним.

   Методика Нумікон –  це програма для формування математичних навичок у дітей, де використовується мультисенсорний підхід та застосовуються спеціальні набори наочно-практичного матеріалу.

   У розвитку пізнавальної сфери особистості дітей добре зарекомендувало себе використання в освітньому процесі логічних блоків Золтана Дьєнеша – угорського математика, психолога і педагога. Блоки Дьєнеша доречно пропонувати дітям починаючи з раннього віку, як в індивідуальній так і в фронтальній роботі. Вони допомагають ознайомлювати дітей з геометричними фігурами, кольором, величиною предметів. Головне в роботі дотримуватися принципу «від простого до складного».

 Методика Дьєнеша дозволяє дітям з особливими потребами не лише побачити фігури, а й ознайомитися з ними на дотик, що для них є дуже важливим.

      Цікавими та дієвими у роботі з особливими дітьми є Палички Кюізенера. Бельгійський вчитель початкової школи Джордж Кюізенер розробив універсальний дидактичний матеріал для розвитку у дітей математичних здібностей.

 Палички Кюізенера – це набір паличок для лічби, які ще називають «числа в кольорі», «кольоровими паличками», «кольоровими числами», «кольоровими лінієчками». Палички Кюізенера для лічби є багатофункціональним математичним посібником, який дозволяє «через руки» дитини формувати поняття числової послідовності, складу числа, відношень «більше – менше», «право – ліво», «між», «довше», «вище» і багато іншого . Набір сприяє розвитку дитячої творчості, розвитку фантазії і уяви, пізнавальної активності, дрібної моторики, наочно-дієвого мислення, уваги, просторового орієнтування, сприйняття, комбінаторних і конструкторських здібностей.

Педагоги ділилися цікавою інформацією, власним досвідом використання даних методик.

Захід пройшов цікаво і корисно!

Тематика засідань спецсемінару із корекційної педагогіки на 2021-2022н.р.

Психолого-педагогічний консиліум щодо адаптації учнів до навчання у 5-му класі

    29 січня 2021 року проведено психолого-педагогічний консиліум щодо адаптації учнів до навчання у 5-му класі. Під час його проведення розглядалися питання про проблеми адаптації здобувачів освіти (учнів/вихованців) класу, про співпрацю «педагог – учень»: перші кроки до порозуміння. Присутні  ознайомились з соціально – психологічним портретом учнів/вихованців, станом їх здоров’я.  З’ясовано  результативність корекційно – розвиткової роботи, яка проводиться із здобувачами освіти (учнями/вихованцями) класу.

    Кожен присутній мав змогу висловити свою думку.

    За підсумками проведення консиліуму  було вироблено рекомендації для класного керівника, вихователів, учителів-предметників, батьків,  адміністрації школи.

Круглий стіл «Методи роботи з дітьми, які вимагають індивідувальної уваги»

  28 листопада у школі проведено круглий стіл «Методи роботи з дітьми, які вимагають індивідувальної уваги». У процесі роботи розглядались питання адаптації до навчання здобувачів освіти (учнів/вихованців) 1 – го класу. Детально розглядались питання  педагогічних досліджень, спостережень та рівня навченості  першокласників. Присутні ознайомились з аналітичною довідкою за результатами проведенного діагностичного мінімуму здобувачів освіти (учнів/вихованців) 1 класу. Визначено рекомендації для надавачів освіти (педагогів), батьків  щодо подальшої роботи  з учнями/вихованцями     1 – го класу.

Тематика засідань спецсемінару на 2020-2021н.р.

Тематика засідань спецсемінару на 2019-2020н.р. 
Тема: «Індивідуальний та диференційований підхід як провідний принцип навчання учнів з особливими освітніми потребами» (жовтень)
1. Умови реалізації індивідуального підходу.
2.Напрями та прийоми реалізації індивідуального підходу до учнів спеціальних шкіл.

Тема: «Організація навчальної діяльності учнів з особливими потребами для виконання домашніх завдань» (січень)
1. Загальні умови посилення ефективності занять з самопідготовки.
2 . Організація самопідготовки дітей з особливими потребами


Тема: «Виховання соціально – нормативної поведінки у дітей з особливими потребами» (березень)
1. Соціально – нормативна поведінка та особливості оволодіння нею.
2. Основні умови і вимоги до формування соціально – нормативної поведінки у  дітей з особливими потребами як принцип виховання.
 
(травень)
  1. Розвиток пізнавальних процесів у дітей з порушенням психологічного розвитку методом Су-Джок терапії.