Соціально -психологічна служба

Практичний психолог
 – Гевельчук Марина Григорівна

Основні напрямки діяльності соціально-психологічної служби школи

 • Робота з учнями – діагностика, соціальні дослідження, корекційно-розвивальні, просвітницькі заняття, профілактичні та соціально-перетворювальні заходи;
 • Робота з батьками – консультації, просвіта;
 • Взаємодія з адміністрацією – консультування, педради, засідання;
 • Робота з педагогами – консультування, психолого-педагогічні семінари, просвіта;
 • зв’язки з громадськістю- взаємодія з органами  виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, недержавні організації, учні-випускники;
 • Організаційно-методична діяльність – самоосвіта, підбір соціально-психологічного інструментарію для роботи, супервізії, оформлення документації.

Основні завдання соціально-психологічної служби  школи

 • Профілактика, корекція відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку дитини;
 • Забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;
 • Створення сприятливого психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективі;
 • Створення умов для формування у дітей мотивації до самовиховання і саморозвитку;
 • Профілактика схильності до залежної поведінки та пропаганда здорового способу життя;
 • Психологічний супровід учнів у період адаптації (новоприбулі учні, учні 1 та 5 класів);
 • Розвиток та формування життєвих навичок, підготовка до самостійного життя учнів старших класів;
 • Корекційно-розвивальна робота з учнями, які потребують особливого психолого-педагогічного підходу.