Соціальний педагог


З 10 по14 грудня 2019р. у закладі проходив   тиждень правових знань.
      Протягом тижня практичний психолог та соціальний педагог організовували та проводили з учнями просвітницькі заняття, заняття з елементами тренінгу, виготовляли плакати та колажі на тему «Права та обов’язки». На заняттях учні активізували свої знання з теми «Права дітей», а також приходили до думки , що не лише знання і відстоювання прав, а і дотримання обов’язків є не менш важливим завданням школяра.

 Діти, які приходять навчатися до шкіл-інтернатів, як правило, не  мають належного рівня життєвої компетентності  та не готові до життя в суспільстві. Такі діти  мають не точні превентивні знання, викривлений особистісний розвиток, не вміють приймати рішення, планувати свої дії та нести за них відповідальність. Тому з вихованцями школи проводяться тренінгові заняття, години спілкування, індивідуальні бесіди, рольові ігри, які б сприяли формуванню належного рівня життєвої компетентності.

  Найбільше  уваги  соціально-психологічно служба приділяє учням випускних класів.  Щотижня з учнями 10 класу практичний психолог та соціальний педагог проводять тренінгові заняття за програмою «Формування життєвих навичок у випускників шкіл-інтернатів».  На тренінгових заняттях розглядаються такі важливі та цікаві теми, як : «Вчимося ставити мету та досягати її», «Вибираємо майбутню професію», «Спілкування з роботодавцем: крок за кроком.», «Розвиваємо навички самоконтролю», «Вчимося спілкуватися», «Сімейний бюджет», «Життя як цінність» та інші.

30.10.19р. проведений психолого-педагогічний семінар на тему: «Дитяча агресивність. Як розпізнати мотив та відшукати способи її подолання».

Під час семінару були розглянуті наступні питання:

  1. Поняття «булінг», його зміст. Ознаки шкільного боулінгу.
  2. Причини підвищеної агресивної поведінки дітей.
  3. Способи реагування на агресивну поведінку дитини.

На семінарі педагоги мали можливість заслухати  доповіді, переглянути відеоматеріали по темах, та поповнити свій арсенал практичних вмінь та навичок реагування на агресивні прояви в поведінці учнів.


Педагоги брали активну участь в ході семінару. Байдужим та пасивним не залишився жоден педагог.