Практичний психолог

Вправа на вивчення та розрізнення емоцій «Кактуси»

Вправа «Добрик» і «Злюка» (вираження емоційного стану за допомогою малюнку)

«Якщо ти не навчишся керувати собою,
тобою будуть керувати інші»
Велика увага практичним психологом приділяється розвитку емоційного інтелекту. А саме: розвитку умінь учнів розрізняти емоції та почуття, передавати їх у словесній формі,  розвиток навичок самоконтролю та саморегуляції, вираження власних почуттів та емоцій прийнятними способами. Так, з молодшими школярами протягом листопада – грудня проведено ряд занять з використанням спеціальних психологічних ігор,  психотерапевтичних технік та прийомів на розвиток емоційного інтелекту.
Учні  пробували трансформувати негативний стан у нейтральний та позитивний. Для цього використовували різноманітні засоби та матеріали: фарби та олівці, пластилин, кінетичний пісок, папір та інше. Такі заняття дітям до вподоби, адже вони знімають напруження, тривожність,розвантажують, покращують емоційний стан, настрій, діти вчаться краще себе розуміти та керувати своєю поведінкою. І усе це відбувається творчо у невимушеній доброзичливій атмосфері .
Дані заняття відвідали переважна більшість молодших школярів, оскільки більшість учнів мають недостатньо розвинену емоційно-вольову сферу, труднощі саморегуляції емоційного стану.  Під час занять застосовується значна кількість дидактичних ігор, наочного матеріалу.

Заняття «Інтелектуальна мозаїка» –розвиваємо інтелект, загальну обізнаність та дрібну моторику.
 Протягом другого семестру з молодшими школярами систематично проводяться заняття на розвиток пізнавальних процесів, розвиток мовлення та збагачення словникового запасу, загальну обізнаність та розвиток дрібної моторики.

СЕНСОРНА КІМНАТА

У школі успішно функціонує сенсорна кімната, яка призначена для емоційного розвантаження, розвитку сенсорної чутливості та пізнавальної сфери. Кімната обладнана великою кількістю сенсорних стимулів – панно «Зоряне небо», сухий душ, сухий басейн, кольорова бульбашкова колона, прилад для аромотерапії, кольоровий проектор, музичний центр, відеопроектор, прилад для малювання піском на склі, дидактична черепаха та інші. Наша сенсорна кімната темного типу. Це дає великі можливості для застосування різноманітних зорових стимуляторів, відеорелаксацій. Атмосфера напівтемряви створює умови для зняття психічного та фізичного  напруження, зниження тривожності, агресивних прояви поведінки, нормалізації психічного стану і, як наслідок, покращення фізичного та емоційного самопочуття дітей. Заняття проводяться як у груповій формі – 1 раз на місяць, так і в індивідуальній формі  – за потреби.  На заняттях застосовуються різноманітні види терапевтичної роботи – кольоротерапія, аромотерапія, арттерапія, пісоктерапія, музикотерапія, казкотерапія та інші. Діти вчаться зосереджуватися на власних емоціях та почуттях, пояснювати їх, рефлексувати та контролювати свій стан, опановують техніки дихання та розслаблення.