Освітня діяльність

З метою фо рмування технологічнно грамотної особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства, формування в здобувачів освіти (учнів/вихованців) практичних навичок творчої діяльності, творчого та критичного мислення в процесі вивчення проєктної технології, створення умов для професійного самовизначення, обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей, уподобань та інтересів 25 лютого у школі – інтернаті проведено олімпіаду з трудового навчання серед здобувачів освіти (учнів/вихованців) 10 класу. Здобувачі освіти (учні/вихованці) виконували теоретичні та практичні завдання з профілів “швейна” та “столярна” справи. З профілю “швейна справа” учні шили торбинку для насіння, з профілю “столярна справа” – виготовляли шпаківню.