Методичні об”єднання

Школа сьогодні відчуває потребу в учителеві, який постійно прагне до творчого пошуку, має навички дослідної, експериментальної діяльності, вивчення, узагальнення, впровадження перспективного досвіду, високий рівень інформаційної культури, вміє інтерпретувати новий зміст освіти в методику навчання і виховання, здійснювати аналіз результатів діяльності як своєї власної, так і педагогічного та учнівських колективів. Пошук шляхів підвищення якості безперервного навчання педагогічних працівників, розвиток педагогічної майстерності, формування навичок науково-дослідницької роботи – пріоритетні завдання методичної роботи нашого закладу.

Діяльність методичних об’єднань спрямована на підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, розвитку їх професійного і творчого потенціалу через різні форми методичної роботи, творчу взаємодію у вирішенні різних питань шкільного життя.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу images.jpg

На кожному засіданні, крім спостереження та аналізу уроків, виховних занять, учасники заслуховують змістовні тематичні реферати, поповнюють педагогічну скарбничку методичного кабінету, взаємозбагачуються досвідом з актуальних питань науково-методичної та практичної навчально-виховної роботи, шукають ефективні форми та методи організації. Значна увага методичної ради і шкільних методичних об’єднань були зосередженні на підготовці і проведенні предметних тижнів, зокрема, тиждень початкової школи, тиждень української мови і літератури, тиждень трудового навчання, під час яких свою майстерність показали вчителі, а здібності – учні.

Методичне об”єднання вчителів початкових класів

Працює над вирішенням науково -методичної проблеми “Впровадження компетентнісно – орієнтованого підходу в освітній процес Нової української школи”.

Методичне об”єднання вчителів художньо- естетичного та гуманітарного циклу

Члени МО працюють над проблемою “Роль сучасних педагогічних технологій. Особистісно – орієнтований підхід як необхідна умова для формування принципів самоактуалізації, індивідуальності, суб”єктивності вибору творчого успіху учня”.

Методичне об”єднання вчителів точних наук, трудового навчання, природознавства, географії

Тема, над якою працюють члени МО “Розвиток креативного мислення як засіб формування життєво компетентної та творчої особистості”